| Prints for Sale | Order Form | Artists and Publishers | We Buy Prints | Contact Us |

Search Prints:

Figures of the Modern Stage in Their Most Famous Roles: Ota Masamitsu


1. Ichikawa Ebizo as Sukeroku (no.1)
(1954, oban)


2. Nakamura Utaemon as Yatsuhashi (no.2)
(1954, oban)


3. Ichikawa Jukai III as Shirai Gonpachi (no.3)
(1955, oban)


4. Actress with Fan (no.4)
(1955, oban)


5. Nakamura Kichiemon (no.5)
(1955, oban)


6. Matsumoto Koshiro VIII as Matsuomaru
(1955, oban)


7. The Actor Oiran (no.7)
(1955, oban)


8. Onoe Baiko as Fujitsubo (no.8)
(1955, oban)


9. Ichikawa Sadanji III as Oboshi Yuranosuke (no.9)
(1955, oban)


10. Actor as Samurai (no. 10)
(1955, oban)


11. Actor as Geisha (no. 11)
(1955, oban)


12. Onoe Shoroku II as Danshichi (no.12)
(1955, oban)

Malatya Web Tasarim Eskisehir Web Tasarim Youtube photos izmir haber